องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 37 คน
เดือนนี้ 1124 คน
ปีนี้ 32618 คน
ทั้งหมด 36688 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (19-09-57)
  ประชุมพนักงานอบต.ประจำเดือนพฤษภา2559
       ประชุมพนักงานอบต.ประจำเดือนพฤษภา2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
  ประชุมพนักงานอบต.ประจำเดือนพฤษภา2559
  โครงการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัย ศพด. ประจำปี ...
  ร่วมโครงการ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทุกวันศุกร์
  ปราชญ์ชาวบ้าน(สานกระเป๋า)
  ปราชญ์ชาวบ้าน(ลำเดือนห้า)
  โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลเสมา
  อบต.เสมาสูงเนินแก้ภัยแล้ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วย...
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 25...
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเสมา...
  โครงการการแสดงตนของผู้สูงอายุแะคนพิการ ประจำปีงบปร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ดีมาก
ดี
น้อย
ควรปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.