องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
       วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้า่ย และภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประ...
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้อง...
  การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลเสมา
  งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2560
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ...
  พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 25...
  พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 25...
  "จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ"
  ร่วมเปิดซุ้มประตู 2 รัชกาล
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราช...
  พิธีมอบบ้านผู้พิการตำบลเสมา
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของพนักงานอบต.เสมา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.