องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลเสมา


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางที่ชำรุด ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ตำบลเสมา ด้วยการแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาในพื้นที่ตำบลเสมา