องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้า่ย และภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาวัดบ้านส้มกบงาม และศาลาวัดเหมือดแอ่ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา