องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 19 มกราคม 2561 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นประธานเปิดโครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ร่วมต้านภัยทุจริต