องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลเสมา ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลเสมา โดยการอบรมการคัดแยกขยะต้นทางแบบบูรณาการในหมู่บ้าน ให้กับ ประชาชน ตำบลเสมา ระหว่างวันที่ 2,6,7,8,9,12,16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตำบลเสมา