องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเหมือดแอ่ และเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา