องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้จัดทำแผนจ่ายเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ และได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยยังชีพ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล