วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีเพื่อแข่งขันศิลปะมวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีการแสดงศิลปะประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาดนตรีใช้ในการแสดง เครื่องขยายเสียง พร้อมไฟประดับ และจัดหาการแสดงศิลปะท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ(ตามเอกสรแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้สดบริเวณในงาน และจัดฐานรองกระทงพระประทีป ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะดุริยางค์ และนักแสดงที่มาแสดงในงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเครื่องปั่นไฟ 2 วัน จำนวน 3 เครื่อง ,ไฟหลักสี และไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ ด้วยการผูกผ้าบริเวณการจัดงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเต็นท์ เก้าอี้ และโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายธวัช พึ่งสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายธวัช พึ่งสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง