วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน ไปถนนเลียบคลองด้านตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน ไปถนนเลียบคลองด้านตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7
6  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 88-5655 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,500 ถุง ๆละ 87 บาท รวมเป็นเงิน 130,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สายเลียบคลองด้านซ้าย ต่อจากบ้านนายรัตน์ บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (ปรับเกรดถนนดิน) บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ถึงบ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างฝายหนูป้อม บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านเสมา ม.13 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สายเลียบคลองด้านซ้าย ต่อจากบ้านนายรัตน์ บ้านโป่ง หมู่ที่ 6