วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำฐานลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องปั่นไฟ 2 วัน จำนวน 3 เครื่อง, ไฟหลักสี ระยะทาง 2 กิโลเมตร ,ไฟประดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดนตรี ปี่ กลองและเครื่องขยายเสียง สำหรับเวทีการแข่งขันศิลปะมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีเพื่อแข่งขันศิลปะมวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีการแสดงศิลปะประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาดนตรีใช้ในการแสดง เครื่องขยายเสียง พร้อมไฟประดับ และจัดหาการแสดงศิลปะท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ(ตามเอกสรแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้สดบริเวณในงาน และจัดฐานรองกระทงพระประทีป ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะดุริยางค์ และนักแสดงที่มาแสดงในงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเครื่องปั่นไฟ 2 วัน จำนวน 3 เครื่อง ,ไฟหลักสี และไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง