วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ ด้วยการผูกผ้าบริเวณการจัดงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเต็นท์ เก้าอี้ และโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายธวัช พึ่งสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายธวัช พึ่งสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างถางป่าและตัดแต่งกิ่งไม้ (บริเวณการจัดงานลอยกระทงพระประทีป) ในเมืองเสมา บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ?งานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน? ประจำปี 2561 (ตามแบบประมาณการกองช่าง อบต.เสมา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำรั้วและ แพท่าน้ำชั่วคราว (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างตัดชุดทหารเพื่อใช้ในการประกอบพิธีเดินขบวนแห่กระทงพระประทีปพระราชทาน และซ่อมแซมชุดที่เสียหายชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั่วคราว จำนวน 6 ห้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ1.หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น 325 สีดำ จำนวน 5 กล่อง2.หมึกเติมแท้ 4 สี Berther/DCP-T 500w จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง