องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  งานสืบสานประเพณีบูชาห่มผ้าพระนอน 1,300 ปี
       งานสืบสานประเพณีบูชาห่มผ้าพระนอน 1,300 ปี
ในวันที่  22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
  งานสืบสานประเพณีบูชาห่มผ้าพระนอน 1,300 ปี
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมงาน พิธีลอยกระทงพระราชทาน ครั้งที่ 17 พ....
  โครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้...
  กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อบต.เสมา
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้...
  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำ...
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "เสมาเกมส์" ครั้งที่ 15 ปร...
  โครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประจำปี...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของพนักงานอบต.เสมา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย