องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย [ 28 ม.ค. 2562 ]
2 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ธ.ค. 2561 ]
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ [ 5 ต.ค. 2561 ]
4 รายงานการประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 ม.ค. 2560 ]
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 6 ม.ค. 2560 ]
6 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบปร [ 1 ม.ค. 2559 ]
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 17 ส.ค. 2555 ]
8 สอบราคาจ้างโครงการ 5 โครงการ [ 4 ก.ค. 2555 ]
9 สอบราคาจ้างเหมา 10 โครงการ [ 5 มิ.ย. 2555 ]
10 [ 5 มิ.ย. 2555 ]
 
หน้า 1|2