องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา [ 19 ม.ค. 2560 ]
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา [ 11 ม.ค. 2560 ]
13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 6 ม.ค. 2560 ]
14 โครงการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัย ศพด. ประจำปี [ 26 ม.ค. 2559 ]
15 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบปร [ 1 ม.ค. 2559 ]
16 ประเพณีลำเดือนห้า ของชาวตำบลเสมา [ 20 เม.ย. 2558 ]
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี [ 16 ก.พ. 2558 ]
18 กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]
19 ประวัติเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครร [ 15 พ.ย. 2557 ]
20 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 17 ต.ค. 2556 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5