องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ-อปท [ 3 ธ.ค. 2561 ]
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
3 คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส [ 3 ธ.ค. 2561 ]
4 คู่มือ-การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]
5 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
6 คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
8 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย [ 3 ธ.ค. 2561 ]
10 คู่มือประชาชน-สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2