องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 3 ธ.ค. 2561 ]
2 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 3 ธ.ค. 2561 ]
3 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 3 ธ.ค. 2561 ]
4 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]
5 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 3 ธ.ค. 2561 ]
6 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [ 3 ธ.ค. 2561 ]
7 มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
8 มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 3 ธ.ค. 2561 ]
9 มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย [ 3 ธ.ค. 2561 ]
10 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 3 ธ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2