องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
12 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 3 ธ.ค. 2561 ]
13 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม-และจารีตประ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
14 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
15 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 3 ธ.ค. 2561 ]
16 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
17 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 3 ธ.ค. 2561 ]
 
|1หน้า 2