องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ITA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 2560 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อ [ 25 ม.ค. 2560 ]
2 2560 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 25 ม.ค. 2560 ]
3 2560 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ [ 25 ม.ค. 2560 ]
4 2560 รายงานการประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ [ 25 ม.ค. 2560 ]
5 2560 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 25 ม.ค. 2560 ]
6 2560 แสดงเจตจำนงผู้บริหาร [ 25 ม.ค. 2560 ]
7 2560 ประกาศเจนจนง [ 25 ม.ค. 2560 ]
8 2560 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน [ 25 ม.ค. 2560 ]
9 2560 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 25 ม.ค. 2560 ]
10 2560 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้ารา [ 25 ม.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2