องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สค. 61

    รายละเอียดข่าว

กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2561