องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

สถานที่ท่องเที่ยว
 

บ้านคลองขวาง และวัดธรรมจักรเสมาราม

 
 

                    วัดธรรมจักรเสมาราม พระพุทธไสยาสน์ศิลา ( พระนอนหินทรายที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ) และเสมาธรรมนิดหัวสิงห์แกะสลักรูปหน้ากาลศิลปะสมัยทวารวดี

 

ถิ่นวัฒนธรรม
งามล้ำธรรมจักร
ภาษาหลักโคราช
พระพุทธไสยาสน์รวมใจ
ถิ่นอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่
ประเพณีไทยสรงน้ำพระนอน

 
 

        หมู่บ้านคลองขวาง และวัดธรรมจักรเสมาราม

 

                    หมู่บ้านคลองขวาง เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนโบราณอาศัยอยู่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือพระพุทธไสยาสน์ศิลา ( พระนอนหินทราย ) สมัยทวารวดี และเสมาธรรมจักร ซึ่งขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมจักรเสมาธรรม

 

                    วัดธรรมจักรเสมารามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2295 ( กรมศาสนา 2524 ) มีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 30ตารางวา บริเวณวัดมีทัศนียภาพร่มรื่น ภายในบริเวณวัดมีต้นสาละซึ่งเป็นต้นไม้ที่สำคัญในพุทธประวัติ มีอาคารเก็บรักษาเสมาธรรมจักรและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ที่บริเวณพระนอน ผู้คนและนักท่องเที่ยวมาสักการะกราบไหว้เป็นประจำทุกวัน ชาวบ้านคลองขวางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีการบำเพ็ญบุญตามประเพณี และวัฒนธรรมสืบทอดจากบรรพบุรุษ  เช่น  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ทำบุญวันเข้าพรรษา ทำบุญวันสารทกลางเดือน 10 ทำบุญตักบาตรเทโว ทำบุญเทศน์มหาชาติ  และงานประเพณีที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์ คือ งานประเพณีปิดทองและสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ ( พระนอน ) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 เมษายน  ของทุกปีเพื่อให้ประชาชนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นประเพณีสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้

 
 

        พระพุทธไสยาสน์ศิลา ศิลปะสมัยทวารวดี

 
 
                    วัดธรรมจักรเสมาราม เดิมคงเป็นศาสนาสถานในสมัยทวารวดีเพราะพบศาสนาวัตถุที่สำคัญคือ พระนอนหรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์  แกะสลักด้วยหินทรายแดงซึ่งมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย  มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร ( อายุราว พ.ศ. 1200 ) พระเศียรอยู่ทางทิศใต้  หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยหินทรายแดง 4 แผ่นวางซ้อนกัน พระพักตร์ค่อนข้างกว้าง  ทรงแย้มพระสรวลมุมพระโอษฐ์ชี้ขึ้น  พระศอขมวดเป็นรูปก้นหอย  ด้านหลังพระเศียรเป็นเพียงรอยสลักหินโกลบไว้อย่างคร่าวๆ ส่วนพระศอเป็นหินทรายก้อนหนึ่งเป็นรูปกลมหนา  36 ซ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง  90 ซ.ม. ภายหลังขุดแต่งได้พบพระศอเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งตกอยู่ด้านหน้าพระพักตร์ จึงนำมาต่อเป็นรูปเดิม
 
 

        เสมาธรรมจักรชนิดหัวสิงห์แกะสลักด้วยรูปหน้ากาล

 
 
                    เสมาธรรมจักร เดิมตั้งอยู่บริเวณหน้าพระพักตร์พระนอน ทำด้วยศิลาแลงดูงดงามมากเป็นแบบชนิดหัวสิงห์ทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ 1.41  เมตร  ตรงแกนกลางกว้าง 31 ซ.ม. เป็นศิลปะทวารวดีแต่มีลักษณะพิเศษคือ ตอนล่างของใบเสมามีการแกะสลักด้วยรูปหน้ากาล  ซึ่งลายเช่นนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศรีวิชัยทางตอนใต้ของประเทศไทย  สันนิษฐานว่าเสมาธรรมจักรนี้เคยถูกขโมยเมื่อ พ.ศ. 2516 แต่ตามกลับคืนมาได้ปัจจุบันทางวัดได้จัดเก็บเสมาธรรมจักรไว้ในอาคารซึ่งสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2539